Friday, March 26, 2010

New Statues Found at Kom el-HettanThe Minister of Culture, Farouk Hosni, announced that two red granite statues of King Amenhotep III and of the god Thoth, were unearthed near the Pharaoh’s funerary temple at Kom el-Hettan on Luxor’s west bank.

The discovery was carried out by an Egyptian team from the Supreme Council of Antiquities (SCA) during routine work reducing the groundwater’s level.

Dr. Zahi Hawass, Secretary General of the SCA, said that the first statue depicts the 18th Dynasty king, Amenhotep III, together with the god Re-Horakhty, while the second statue represents the god of wisdom, Thoth, in the form of a baboon. A huge, calcite statue fragment possibly dating to the reign of Amenhotep III, was also found.

Mansour Boriak, General Supervisor of the Luxor Antiquities Department of the SCA, added that excavation work is ongoing in order to discover further statues which once stood inside the temple at Kom el-Hettan.

Ministr kultury, Farouk Hosni oznámil, že dva červené žuly sochy krále Amenhotepa III a bůh Thoth, byly objeveny u pohřební chrámu faraóna v Kóm el-Hettan na západním břehu v Luxoru.
Objev byl proveden podle egyptského týmu z Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA) při běžné práci snižuje úroveň podzemní vody.
Dr. Zahi Hawass, generální tajemník SCA, řekl, že první socha je zobrazen král 18. dynastie, Amenhotepa III, spolu s bohem Re-Horakhty, zatímco druhá socha představuje bůh moudrosti, Thoth, ve formě pavián. Obrovský, vápenec socha fragment možná datovat do vlády Amenhotepa III, byl také nalezen.
Mansour Boriak, vedoucí z Luxoru Antiquities oddělení SCA, dodal, že výkopové práce probíhá, aby zjistil další sochy, které kdysi stály uvnitř chrámu v Kóm el-Hettan.

No comments:

Post a Comment